Lanttien Ässä
Avainsanat: Sisäinen ja ulkoinen rikkaus, suuri menestys, sielun ja ruumiin, hengen ja materian, taivaan ja maan yhdistyminen, eheys.
Kortissa olevat symbolit muodostavat ristin, joka kuvaa sisäisen ja ulkoisen, vertikaalisen ja horisontaalisen yhdistymistä. Ruumis ja sielu yhdistyvät; kehoa voidaan pitää nyt elävänä sielun temppelinä. Mitä syvemmälle maahan juuremme ulottuvat, sitä korkeammalle sielumme voi kohota.
Voimme olla sekä ulkoisesti että sisäisesti rikkaita. meidän ei tarvitse valita näiden kahden väliltä. Ulkonainen köyhäily ei tee sinusta sisäisesti tietoisempaa. Köyhyyden käsite tarkoittaa vain sitä, ettet takerru rahaan saadaksesi sitä. Lanttien Ässä heijastaa valmiuttasi elää ulkonaisesti ja sisäisesti rikasta elämää. Kaikki tarvittava on jo ulottuvillasi.
Vahvistuslauseesi: ”Yltäkylläisyys on luonnollinen olotilani. Se sallii minun ilmaista henkisyyttäni ja luovia mahdollisuuksiani tässä maailmassa.”

Aleister Crowley Thoth Tarot