XX Aikakausi
Avainsanat: Erittäin arvostelukykyinen tai tarkkanäköinen, avoin kritiikille, kriittinen itsetutkiskelu.
Tähtien jumalattaren Nutin ja hänen kumppaninsa Haditin, joka edustaa kaikkitietävyyttä, liitosta syntyy lapsi Horus. Horus on kaksoisjumala, jolla on sekä passiivinen että aktiivinen hahmo. Horuksen silmä näkee kokonaisuuden ja sen, mikä ei ole tasapainossa. Kokonaisuuden näkemys on perusta arvostelukyvylle, joka on rakentavaa ja säännöistä vapaata.
Aikakauden kortti viittaa tarpeeseen tehdä tilanteesta tarkoin harkittu arvio. Se voi viedä aikaa ja olla vaikeaa. Ruumis, Sielu ja Henki ovat kaikki mukana arviointiprosessissa.
Sinut haastetaan hylkäämään oma kapea katsantokantasi ja ymmärtämään asiat laajemmasta, Elämän, näkökulmasta. Tarkastele asioita arvioimatta niitä ja mieti:
”Eräs ymmärtämättömyyden merkki on usko epäoikeudenmukaisuuteen ja onnettomuuteen.”

Aleister Crowley Thoth Tarot