Miekkojen Ritari

Avainsanat: Ilman tulielementti, päämääräsuuntautuneisuus, kunnianhimo, joustavat älylliset voimavarat, intohimo, raju kiihko.
Miekkojen Ritari on menossa metsästämään. Tämä kuva on hänen päämääräsuuntautuneen mielensä täydellinen ilmaus. Ritari tietää, minne on menossa eikä lepää, ennenkuin on saavuttanut päämääränsä. Hänellä on ainutlaatuisen hyvä keskittymiskyky. Ajatukset ja ideat tulevat hänelle valon nopeudella. Ritarin kypärän neljä siivekettä kuvaavat neljää ilmansuuntaa ja sitä, ettei hänen ajatuksensa voima ole sidottu aikaan eikä paikkaan.
Vain päämäärät, joiden tavoittelemiseen liittyy tunteita, synnyttävät tämänkaltaisen kiihkon. Ritarin kaksi miekkaa kuvaavat jin ja jang voimien tasapuolista käyttämistä (maskuliinisuus/analyyttisyys ja feminiinisyys/intuitio).
Nyt on hyvä aika saada suunnitelmia etenemään, asettaa päämääriä ja toteuttaa ne. Tiedätkö päämääräsi?

Aleister Crowley Thoth Tarot