XII Hirtetty
Avainsanat: Jähmettynyt, paikoilleen jumiutuneen suhteen tai tilanteen päättyminen, irtipäästäminen, luopuminen, antautuminen, oppiminen näkemään uudella tavalla, tarve muuttaa vanhat käyttäytymismallit.
Hirtetty on naulattu ylösalaisin asentoon, joka kuvaa ihmisen oman tahdon murtumista. Tilanne on umpikujassa. Ei ole liikkumatilaa, pako ei ole mahdollista. Hirtetty on naulattu hänen omia jähmettyneitä näkökulmiaan symboloivaan puuhun. Hän on sokea kaikelle, mikä ei sovi hänen kapea-alaisiin käsityksiinsä. Hän vastustaa jokaista uutta aatetta. Hän on menettänyt luottamuksensa jopa omaan intuitioonsa.
Jopa tämänkaltaisen toivottomuuden keskellä voi tapahtua ihmeitä! Olet tullut pisteeseen, missä et voi enää välttää näkemästä totuutta. Ainoa mahdollisuus on kohdata se ja päästää irti. Jähmettyneistä asenteista luopuminen johtaa kauaskantoiseen sisäiseen muutokseen. Kaikki vanha selkiintyy. Tämä on taipumista Maailmankaikkeuden kosmiseen järjestykseen:
”Tapahtukoon Sinun Tahtosi, eikä minun, sillä Sinun Tahtosi on myös minun tahtoni.”

Aleister Crowley Thoth Tarot