Lantit 3 Toiminta
Avainsanat: Mars Kauriissa, työ, raadanta, vähittäinen prosessi, velvollisuus itseä kohtaan, itseluottamus.
Tämä kortti viittaa koko energiasi hyödyntämiseen aina, kun velvollisuutesi on toimia. Olet halukas ottamaan hoitaaksesi vaikeitakin tehtäviä – velvollisuuden tunne tulee sisältäsi.
Tähän tarvitaan koko olemustasi. Koko energiasi täydellinen sitoutuminen on nyt tarpeen. Kortissa oleva kristallipyramidi kuvaa sitä, että et voi jättää ulkopuolelle mitään olemuspuolistasi; ruumista, mieltä tai henkeä. Kaikkia tarvitaan yhdessä ja tasapainoisella tavalla. Vain siten kristallin symboloima selkeys syntyy.
Käytä vahvistuslausetta: ”Olen nyt valmis antamaan kaiken ja ottamaan vastaan kaiken.”

Aleister Crowley Thoth Tarot